Política de Enviaments

Formalització de la Comanda
Prèviament a la formalització de la comanda l'usuari haurà de confirmar la seva acceptació de les condicions d'ús; efectuada l'acceptació, i realitzada la confirmació de compra el client rebrà, en cas de disponibilitat, un email de confirmació de Comanda amb els detalls de l'operació.

Les operacions de compra realitzades a partir de les 17 h, s'entendran realitzades el dia hàbil immediatament posterior.

Terminis de lliurament
El període de lliurament del producte serà entre 2 a 5 dies hàbils (dilluns a divendres) des de la confirmació de la compra, per a enviaments dentrol del territori nacional.

En cas que el lliurament de l'prodcuto excedeix el termini màxim estipulat, el client quedarà facutaldo per cancel·lar la comanda amb devolució de les quantitats abonades; aquesta cancel·lació no comportarà indemnització per cap de les parts.

Mètode de lliurament
Antoni Izquierdo Gourmet habilita com a mètode de lliurament, el lliurament per empresa de paqueteria (també podeu comprar directament al nostre establiment restaurant Mas dels Arcs)

Confirmat la comanda, l'empresa de paqueteria TIPSA li lliurarà la seva comanda en el termini de 2 a 5 dies hàbils. Per a més informació sobre la seva entrega pot consultar la pàgina https://www.tip-sa.com

En qualsevol cas, la venda de productes es restringeix exclusivament a el territori nacional.

El client ha de posar en coneixement d'Antoni Izquierdo Gourmet qualsevol incident en el lliurament a través de correu electrònic: sofregitstoni@gmail.com

S'entendrà produïda el lliurament en el moment en què l'usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els nostres productes

1 de 5